Tag Archives: Cách tính cước vận chuyển container

Cách tính cước vận chuyển container tính theo mặt hàng như thế nào? 0 (0)

Cách tính cước vận chuyển container tính theo mặt hàng như thế nào?

Phương thức vận chuyển hàng hóa bằng container phát triển với tốc độ khá nhanh tuy ra đời muộn, làm thay đổi mọi mặt trong vận tải nội địa, vận tải quốc tế theo chiều hướng tích cực. Cước vận chuyển container thường bao gồm: chi phí vận tải nội địa, chi phí chuyên chở […]