Chính sách chung của Việt Nam trong hoạt động Logistics hiện nay
Hiện nay, ngành Logistics tại Việt Nam nói riêng & nói chung trên thế giới được đánh giá là một trong những lĩnh vực khá tiềm năng với nhiều định hướng, nhiều chính sách kế hoạch phát triển cụ thể qua từng thời điểm, từng giai đoạn. Đặc biệt, trong năm 2020, toàn cầu phải […]
0965 131 131
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon