Lưu trữ thẻ: chứng từ hải quan là gì

Chứng từ hải quan là gì? Một bộ bao gồm những giấy tờ gì?

Chứng từ hải quan là gì? Một bộ bao gồm những giấy tờ gì?

Trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thì việc khai báo hải quan là điều kiện tiên quyết trong nền kinh tế hội nhập hiện nay. Bên cạnh đó, việc giao thương trao đổi buôn bán hàng hóa là phát triển tất yếu, không chỉ giúp các nước có thể trao đổi hàng hóa […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ