Tag Archives: chuỗi Logistics

Tìm hiểu chuỗi Logistics bao gồm những mảng nào? 5 (1)

Tìm hiểu chuỗi Logistics bao gồm những mảng nào?

Trước xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ như hiện nay, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển Dịch vụ logistics, có điều kiện để trở thành Trung tâm Logistics và chuỗi cung ứng của khu vực cũng như quốc tế. Song vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực phù hợp […]