Lưu trữ thẻ: Chuyển hàng đi ga Lâm Nghi – Sơn Đông

Cước phí chuyển hàng đi ga Lâm Nghi – Sơn Đông bao nhiêu trong năm 2024?

Cước phí chuyển hàng đi ga Lâm Nghi - Sơn Đông bao nhiêu trong năm 2022?

Ga Lâm Nghi – Sơn Đông hiện đang là một trong những ga đích đến quan trọng, giúp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam diễn ra mau chóng. Đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ hợp tác Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đang rất phát triển, nhận […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ