Tag Archives: Chuyển hàng đi ga Sa Lương – Nội Mông Cổ

Bảng giá chuyển hàng đi ga Sa Lương – Nội Mông Cổ bằng container tốt nhất 2023 5 (1)

Bảng giá chuyển hàng đi ga Sa Lương - Nội Mông Cổ bằng container tốt nhất 2022

Nội Mông Cổ là khu tự trị nằm ở phía Bắc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nội Mông có chỉ số GDP đầu người đứng thứ 9, đạt 68.303 NDT. Việt Nam là một trong những quốc gia có mối quan hệ Thương mại Quốc tế khá phát triển với Nội Mông Cổ, […]