Tag Archives: Chuyển hàng đi ga Thành Sương – Thành Đô

Bảng giá chuyển hàng đi ga Thành Sương – Thành Đô bằng Container đường sắt năm 2023 5 (1)

Bảng giá chuyển hàng đi ga Thành Sương - Thành Đô bằng Container đường sắt năm 2022

Thành Đô nằm tại phía Tây Nam Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên, là tỉnh đông dân thứ 5 tại Trung Quốc (2005). Mối quan hệ hợp tác Thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đang rất phát triển, nhận thấy nhu cầu chuyển hàng đi ga Thành Sương – Thành Đô đang tăng cao […]