Tag Archives: chuyển hàng ga Yên Viên – Đông Anh đi ga Đồng Đăng

Nhận vận tải hàng từ ga Đông Anh – Yên Viên đi ga Đồng Đăng 5 (1)

Nhận vận tải hàng từ ga Đông Anh - Yên Viên đi ga Đồng Đăng

Trước nhu cầu đẩy mạnh phát triển Ngành Công Nghiệp tại Lạng Sơn (tỉnh thành có Ga Đồng Đăng), sớm trở thành tỉnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; ngành công nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển kinh tế chung toàn tỉnh. Và một trong những mục tiêu trọng […]