Lưu trữ thẻ: container hàng rời

Container hàng rời là gì? Thông tin quan trọng về loại container này

Container hàng rời là gì? Thông tin quan trọng về loại container này

Nhu cầu vận tải hàng hóa trong lĩnh vực Logistics ngày càng phổ biến hơn. Trong đó, nhu cầu vận tải cont hàng rời được lựa chọn nhiều nhất, hỗ trợ phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa giữa đường biển và đường bộ nhanh chóng hơn. Container hàng rời là một trong những […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ