Tag Archives: danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu

Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam chi tiết 5 (1)

Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam chi tiết

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nên việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng các chuẩn mực Quốc tế vào hoạt động nghiệp vụ hải quan, XNK vô cùng quan trọng. Thông qua bài viết này, Ratraco Solutions sẽ liệt kê danh mục […]