Tag Archives: DEM và DET là phí gì

DEM và DET là phí gì? Tìm hiểu sự khác nhau giữa DEM và DET 5 (1)

DEM và DET là phí gì? Tìm hiểu sự khác nhau giữa DEM và DET

Các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển hiện nay luôn quan ngại về các khoản phí phát sinh phải chịu trong một số trường hợp không mong muốn, điển hình là phí Demurrage Charge (DEM) & phí Detention Charge (DET). Đây được xem là 2 loại phí lưu kho Container hàng […]