Tag Archives: điều kiện CIP

Điều kiện CIP là gì? Tìm hiểu điều kiện CIP trong Incoterm 2010 5 (1)

Điều kiện CIP là gì? Tìm hiểu điều kiện CIP trong Incoterm 2010

Khi bạn muốn thực hiện một quá trình chuyển tải, giao nhận hàng hóa từ nơi bán đến địa điểm cuối cùng theo yêu cầu nhưng chưa nắm rõ hoặc còn lúng túng về điều kiện CIP là gì, được áp dụng thực hiện như thế nào, có quy định gì về nghĩa vụ cho […]