Điều kiện DAT là gì? Những thông tin chi tiết về kiều kiện DAT
Điều kiện giao hàng DAT là một trong 11 điều kiện thuộc Incoterms 2020 – Là điều kiện có thể được sử dụng cho mọi phương thức vận tải hoặc có nhiều phương thức vận tải cùng tham gia. Thông qua bài tổng hợp kiến thức sau, RatracoSolutions Logistics muốn chia sẻ cho các cá […]
0965 131 131
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon