Tag Archives: điều kiện DDP

DDP là gì? Tìm hiểu điều kiện DDP trong giao nhận hàng hóa 0 (0)

DDP là gì? Tìm hiểu điều kiện DDP trong giao nhận hàng hóa

DDP là gì trong giao nhận hàng hóa? Điều kiện DDP được hiểu là điều kiện Thương mại quốc tế nằm trong 11 điều kiện giao hàng của Incoterms. DDP được sử dụng khá nhiều trong Thương mại quốc tế song nhiều Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khi sử dụng điều kiện này còn rất […]