Lưu trữ thẻ: điều kiện DDU

Điều kiện DDU là gì? Tìm hiểu chi tiết về điều kiện DDU trong giao nhận hàng hóa

Điều kiện DDU là gì? Tìm hiểu chi tiết về điều kiện DDU trong giao nhận hàng hóa

Điều kiện DDU là gì? DDU dường như là một thuật ngữ khá xa lạ với những đối tượng không thực hiện trong lĩnh vực thương mại xuyên biên giới. DDU được hiểu nôm na là “giao chưa nộp thuế”, tức là hình thức giao hàng nhưng chưa thanh toán thuế. Trong điều kiện dịch […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ