Lưu trữ thẻ: điều kiện FAS

FAS là gì? Tìm hiểu điều kiện giao hàng tại mạn tàu trong giao nhận hàng hóa 5 (1)

FAS là gì? Tìm hiểu điều kiện giao hàng tại mạn tàu trong giao nhận hàng hóa

Hiện nay, có không ít các đối tượng tham gia vào quá trình mua bán, giao nhận hàng hóa tại mạn tàu đặt ra những thắc mắc liên quan tới khái niệm, định nghĩa FAS là gì, điều kiện FAS là gì và cách sử dụng FAS như thế nào sao cho thật hiệu quả? […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ