Tag Archives: điều kiện FCA

Điều kiện FCA là gì? Tìm hiểu điều kiện FCA trong Incoterm 2010 5 (1)

Điều kiện FCA là gì? Tìm hiểu điều kiện FCA trong Incoterm 2010

Điều kiện FCA là một điều kiện thuộc Incoterm, phù hợp với nhiều phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức nên tính ứng dụng của nó rất cao, được nhiều đối tượng bên bán, bên mua ưa chuộng. Đáng nói là điều kiện FCA incoterms 2010 còn cho phép người […]

Điều kiện FCA là gì? Tìm hiểu chi tiết FCA trong giao nhận hàng hóa 0 (0)

Điều kiện FCA là gì? Tìm hiểu chi tiết FCA trong giao nhận hàng hóa

Bạn cần tìm hiểu khái niệm về điều kiện FCA là gì, có vai trò như thế nào trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác? Cá nhân người bán & người mua cần xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm gì trong FCA Incoterms 2020 (Free […]