Tag Archives: điều kiện giao hàng incoterm 2020

Các điều kiện giao hàng incoterm 2020? So sánh với incoterms 2010 3 (2)

Các điều kiện giao hàng incoterm 2020? So sánh với incoterms 2010

Incoterms 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2020 và có một số thay đổi chính so với Incoterms 2010. Ngoài một số thay đổi chính liên quan đến các điều kiện Thương mại quốc tế, Ủy ban soạn thảo Incoterms 2020 dự định sẽ đơn giản hóa các quy tắc, loại bỏ những từ […]