Lưu trữ thẻ: giao thông vận tải đường biển

Tình hình giao thông vận tải đường biển nước ta hiện nay thế nào?

Tình hình giao thông vận tải đường biển nước ta hiện nay thế nào?

Vận tải biển Việt Nam nằm giữa vùng kinh tế sôi động bậc nhất thế giới, có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi để phát triển tất cả loại hình vận tải hàng hóa. Chính lợi thế vị trí này đã cho phép Việt Nam phát triển hệ […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ