Tag Archives: hạn ngạch thuế quan

Hạn ngạch thuế quan là gì? Loại hàng hóa nào áp dụng hạn ngạch thuế quan? 5 (1)

Hạn ngạch thuế quan là gì? Loại hàng hóa nào áp dụng hạn ngạch thuế quan?

Đối với một số trường hợp xuất – nhập khẩu hàng hóa/dịch vụ sẽ phải áp dụng hạn ngạch thuế quan. Vậy bạn đã thật sự hiểu khái niệm hạn ngạch thuế quan là gì? Và những loại hàng nào áp dụng hạn ngạch thuế quan hay chưa? Những thắc mắc trên hiện có không […]