Tag Archives: hàng cấm vận chuyển

Quy định những loại hàng cấm gửi, vận chuyển của Ratraco Solution 0 (0)

Quy định những loại hàng cấm gửi, vận chuyển của Ratraco Solution

Như những đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa khác, Ratraco Solutions cũng có một vài quy định riêng về các mặt hàng cấm gửi, vận chuyển để đảm bảo an toàn suốt hành trình di chuyển đường dài. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp hay đơn vị sản xuất kinh doanh […]