Lưu trữ thẻ: hàng FCL

Hàng LCL và hàng FCL là hàng gì? Sự khác nhau giữa hàng LCL và FCL

Hàng LCL và hàng FCL là gì? Sự khác nhau giữa hàng LCL và FCL

Khi kí kết hợp đồng dịch vụ hỗ trợ vận chuyển Container, hàng hóa, chắc chắn bạn sẽ cần phải biết rõ về thuật ngữ hàng LCL là gì, hàng LCL và FCL có gì khác nhau để biết thêm về trách nhiệm của người gửi hàng, trách nhiệm người vận chuyển cũng như trách […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ