Tag Archives: hóa đơn thương mại là gì

Hóa đơn thương mại là gì? Quy định về hóa đơn thương mại thế nào? 5 (2)

Hóa đơn thương mại là gì? Quy định về hóa đơn thương mại thế nào?

Khi vận chuyển hàng hóa cho khách Quốc tế, có những yêu cầu về Chứng từ/Hồ sơ được sử dụng để xuất khẩu. Một trong những chứng từ quan trọng nhất là hóa đơn thương mại. Vậy hóa đơn thương mại là gì? Để giúp bên bán cũng như bên mua nhìn nhận đúng vấn […]