Lưu trữ thẻ: invoice packing list

Invoice Packing List là gì? Đọc và sử dụng như thế nào?

Invoice Packing List là gì? Đọc và sử dụng như thế nào?

Trong xuất nhập khẩu hàng hóa có nhiều thuật ngữ chuyên ngành mà bất cứ ai khi tham gia vào quá trình giao thương đều phải nắm rõ, và một trong số đó là invoice packing list. Nếu Invoice là chứng từ thể hiện trị giá lô hàng thì Packing List là chứng từ mà […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ