Tag Archives: khai thuê hải quan tại cửa khẩu Cha Lo

Dịch vụ khai thuê hải quan tại cửa khẩu Cha Lo an toàn, uy tín 5 (1)

Dịch vụ khai thuê hải quan tại cửa khẩu Cha Lo an toàn, uy tín

Dịch vụ khai thuê hải quan là hình thức mà Chủ DN nhờ một Cá nhân hoặc đơn vị bên ngoài khai báo HQ trên Chứng từ hải quan. Ngày nay, do nhu cầu giao thương, trao đổi hàng qua cửa khẩu Cha Lo, La Lay, Lao Bảo, Bờ Y,…không ngừng gia tăng đã kéo […]