Tag Archives: kho hàng không kéo dài

Kho hàng không kéo dài là gì? Được quy định như thế nào? 5 (1)

Kho hàng không kéo dài là gì? Được quy định như thế nào?

Kho hàng không kéo dài hay Nhà ga hàng hóa kéo dài (Off – Airport Cargo Terminal) là mô hình được phát triển từ lâu thế giới. Thế nhưng tại Việt Nam trong vài năm gần đây, mô hình này mới được áp dụng. Cho nên không phải ai cũng hiểu rõ về kho hàng […]