Lưu trữ thẻ: kích thước xe đầu kéo container 40 feet

Kích thước xe đầu kéo container 40 feet bao nhiêu?

Kích thước xe đầu kéo container 40 feet bao nhiêu?

Container 40 feet được sử dụng khá rộng rãi trong việc đóng hàng và xuất hàng cùng với container 20 feet. Trong ngành logistics, container đóng vai trò khá quan trọng với nhiều loại dịch vụ ra đời nhằm phục vụ cho việc vận tải hàng hóa bằng container. Trong bài viết này, Ratraco Solutions […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ