Lưu trữ thẻ: ký hiệu container

Tìm hiểu các ký hiệu thường gặp trên các loại container chở hàng 5 (1)

Container ra đời và trở thành dụng cụ vận tải thuận tiện và hiện đại nhất, nó như một cuộc cách mạng hóa trong ngành vận tải nói riêng và thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời đại mới nói chung. Ở những phương tiện hay thùng chứa nào cũng có những quy chuẩn […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ