Tag Archives: lịch sử hình thành phát triển logistic

Cùng tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển Logistic 5 (1)

Cùng tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển Logistic

Lịch sử phát triển ngành Logistics từ lúc mới hình thành và phát triển đến nay có nhiều thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử thế giới. Dịch vụ logistics cũng ngày càng khẳng định rõ vai trò tất yếu trong xã hội hiện đại. Trong bài chia sẻ này, Ratraco Solutions chúng tôi […]