Tag Archives: logistics and supply chain management

Logistics and Supply chain management là gì? Có gì giống, khác nhau? 5 (1)

Logistics and Supply chain management là gì? Có gì giống, khác nhau?

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là ngành nghiên cứu, phát triển và quản trị các dịch vụ vận chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh. Logistics đóng vai trò quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng supply chain management mà không phải ai cũng biết. Vậy nên trong khuôn khổ bài […]