Lưu trữ thẻ: logistics là gì

Logistics là gì? Hoạt động Logistics ở Việt Nam ra sao? 5 (1)

Logistics là gì? Hoạt động Logistics ở Việt Nam ra sao?

Phải nói rằng, Logistics là ngành đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và là một ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng đem lại giá trị gia tăng cao. Bộ Công Thương đánh giá, ngành Dịch […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ