Tag Archives: LTL là gì

LTL là gì? Tìm hiểu sự khác nhau giữa LTL và FTL chi tiết 5 (1)

LTL là gì? Tìm hiểu sự khác nhau giữa LTL và FTL chi tiết

Vận chuyển LTL (Less than truckload – vận chuyển hàng lẻ bằng xe tải) và FTL (Full truckload – vận chuyển hàng đầy xe tải) chiếm hầu hết các loại hình lựa chọn vận chuyển bằng đường bộ. Theo đó, vận chuyển LTL được sử dụng cho các loại hàng có kích cỡ lớn nhưng […]