Lưu trữ thẻ: Nên làm gì khi chưa nhận được hàng nhưng shipper báo đã giao

Nên làm gì khi chưa nhận được hàng nhưng shipper báo đã giao?

Nên làm gì khi chưa nhận được hàng nhưng shipper báo đã giao?

Khi mua sắm và buôn bán online, khách hàng rất dễ gặp phải sự cố chưa nhận được hàng nhưng shipper báo đã giao hàng thành công. Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khiến hàng hóa không thể đến được tay người nhận có thể do lỗi từ người gửi hoặc nhân viên […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ