Lưu trữ thẻ: phân luồng hải quan

Phân luồng hải quan là gì? Tầm quan trọng của phân luồng hải quan

Phân luồng hải quan là gì? Tầm quan trọng của phân luồng hải quan

Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới, ngành nghề lĩnh vực xuất nhập khẩu ở nước ta hiện đang rất phát triển nhưng cũng khá phức tạp, vướng mắc. Nhận thấy rõ điều này, Hải quan Việt Nam đã tiến hành phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm tạo điều kiện […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ