Lưu trữ thẻ: phí lưu bãi cảng Cát Lái

Tìm hiểu phí lưu bãi tại cảng Cát Lái năm 2024 5 (5)

Tìm hiểu phí lưu bãi tại cảng Cát Lái năm 2022

Trong quá trình vận tải hàng hóa bằng đường biển, chắc hẳn mọi người sẽ thấy các chủ tàu sẽ thu phí lưu container. Phí lưu container là viết tắt của phí lưu Container, một trong những khoản phí mà phía chủ hàng sẽ phải trả cho bãi của cảng, trả cho kho hàng và […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ