Tag Archives: quy định nhãn mác hàng xuất nhập khẩu

Tìm hiểu quy định về nhãn mác hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu 5 (1)

Tìm hiểu quy định về nhãn mác hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu

Hiện nay, muốn xuất nhập khẩu hàng hóa và thông qua lực lượng hải quan một cách hợp pháp, thuận lợi thì người bán phải nắm rõ những quy định về nhãn mác hàng hóa nhập khẩu và quy định về nhãn mác hàng hóa xuất khẩu. Nhận thấy tầm quan trọng của nhãn mác […]