Tag Archives: sản xuất tinh gọn

Sản xuất tinh gọn là gì? Ứng dụng và lợi ích như thế nào? 5 (1)

Sản xuất tinh gọn là gì? Ứng dụng và lợi ích như thế nào?

Lean Manufacturing hay Lean Production (dịch là Sản Xuất Tinh Gọn) là hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm liên tục loại bỏ những lãng phí trong quá trình sản xuất. Lợi ích chính của hệ thống này là giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng và rút ngắn thời gian sản […]