Lưu trữ thẻ: seal container

Seal Container là gì? Tầm quan trọng của Seal trong vận chuyển Container 5 (3)

Seal Container là gì? Tầm quan trọng của Seal trong vận chuyển Container

Trong xuất nhập khẩu hàng hóa, Seal là vật dụng không thể thiếu, có chức năng niêm phong tình trạng hàng hóa sau khi đươc đóng, sắp xếp cẩn thận vào các thùng Container tại cảng xuất, giúp Hải quan biết được tình trạng hàng hóa giám sát an ninh. Song không phải ai cũng […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ