Tag Archives: Seaway Bill là gì

Seaway Bill là gì? Quy định và Chức năng của Seaway Bill 5 (1)

Seaway Bill là gì? Quy định và Chức năng của Seaway Bill

Seaway bill là chứng từ phổ biến và quan trọng trong vận tải biển nói chung và vận tải container nói riêng. Chứng từ này do Người chuyên chở hoặc Đại lý người chuyên chở phát hành nhằm mục đích thừa nhận số lượng, chủng loại và chất lượng hàng hóa. Song không phải Cá […]