Tag Archives: shipment là gì

Shipment là gì? Quy định và vai trò của Shipment như thế nào? 5 (1)

Shipment là gì? Quy định và vai trò của Shipment như thế nào?

Shipment thường được hiểu là “lô hàng” trong lĩnh vực vận tải Quốc tế, hay xuất nhập khẩu hàng hóa. Nói một cách dễ hiểu hơn, Shipment là giao hàng hóa cho đơn vị cung cấp các Dịch vụ vận tải để vận chuyển. Dịch vụ vận tải ở đây có thể là đường bộ, […]