Lưu trữ thẻ: so sánh 3pl và 4pl

So sánh 3PL và 4PL, tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa 3PL và 4PL 5 (1)

So sánh 3PL và 4PL, tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa 3PL và 4PL

Việc so sánh giữa 2 hình thức 3PL và 4PL luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm đến từ những đối tượng, Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã và đang sử dụng Dịch vụ trong ngành quản lý chuỗi cung ứng hiện nay. Từ đó nhiều thắc mắc đặt ra liên […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ