Tag Archives: Surrendered bill of Lading

Surrendered bill of lading là gì? Tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng 5 (1)

Surrendered bill of lading là gì? Tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng

Surrendered bill of Lading là loại bill quan trọng, làm cơ sở để người nhận hàng (Consignee) lấy được hàng từ Đơn vị vận chuyển. Hiện nay, việc sử dụng Surrendered bill ngày càng phổ biến hơn do sự tiện lợi và nhanh chóng của loại bill này. Song không phải ai cũng nắm rõ […]