Tag Archives: Switch Bill of Lading

Switch Bill of Lading là gì? Tầm quan trọng như thế nào? 5 (2)

Switch Bill of Lading là gì? Tầm quan trọng như thế nào?

Switch bill of lading (Switch B/L) là vận đơn đặc biệt, thường dùng trong trường hợp buôn bán 3 bên, 4 bên,…Và vì là vận đơn khá phức tạp trong quá trình sử dụng nên cần hiểu đúng khái niệm về nó. Trong khuôn khổ bài viết này, RatracoSolutions Logistics sẽ cập nhật kiến thức […]