Tắc biên Trung Quốc diễn ra khi nào? Ảnh hưởng gì tới hoạt động Logistics?
Hiện tại, nhu cầu vận chuyển hàng hóa Trung – Việt ngày càng tăng cao. Bởi thế mà việc tắc biên Trung Quốc càng dễ xảy ra và diễn ra trong thời gian dài gây khó khăn cho công việc giao thương hàng hóa giữa 2 nước với nhau. Vậy tắc biên Trung Quốc Việt […]
0965 131 131
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon