Lưu trữ thẻ: tải đường bộ

Hướng dẫn đóng hàng lên Container nhanh chóng và an toàn

Hướng dẫn đóng hàng lên Container nhanh chóng và an toàn

Trước khi tiến hành thực hiện việc vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt, đường bộ hay đường biển đi xa theo các tuyến đường ngắn hoặc dài, các chủ hàng cũng như phía đơn vị dịch vụ hỗ trợ vận chuyển cần thực hiện rất nhiều quy trình, công đoạn để bảo đảm chắc […]

Giải pháp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng sang Châu Âu trong khủng hoảng Biển Đỏ