Tag Archives: telex release b/l

Telex Release B/L trong hoạt động xuất nhập khẩu 5 (1)

Telex Release B/L trong hoạt động xuất nhập khẩu

Trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, hình thức Telex Release được sử dụng rất nhiều. Phương thức này có ưu điểm riêng biệt nên được nhiều đơn vị lựa chọn. Việc phân biệt cách thức vận chuyển này với loại khác giúp quá trình chuyển hàng hóa tốt nhất. Với kinh nghiệm cùng sự […]