Tag Archives: thiếu Container

Tại sao thiếu Container trong hoạt động logistics hiện nay? 5 (1)

Tại sao thiếu Container trong hoạt động logistics hiện nay?

Container được xem là “huyết mạch” của Thương mại toàn cầu giúp việc vận tải hàng đường biển, đường bộ, đường sắt trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng, thời gian gần đây, thế giới đang đối mặt với sự thiếu hụt container trên diện rộng. Hiện nay, thực trạng thiếu container rỗng phục vụ […]