Tag Archives: thủ tục nhập khẩu đồ chơi

Tìm hiểu thủ tục nhập khẩu đồ chơi về Việt Nam năm 2023 5 (1)

Tìm hiểu thủ tục nhập khẩu đồ chơi về Việt Nam năm 2022

Đồ chơi trẻ em là hàng hóa có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng. Bởi đối tượng sử dụng là trẻ em nên để đảm bảo các sản phẩm đồ chơi không gây tác động xấu đến tinh thần và sức khỏe của trẻ em, pháp luật quy định một số […]