Tag Archives: thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng

Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng chi tiết năm 2023 5 (2)

Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng chi tiết năm 2022

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, việc nhập khẩu thực phẩm chức năng đang diễn ra rất sôi động trong thị trường trong nước. Tuy nhiên, để việc nhập khẩu thực phẩm chức năng được diễn ra suôn sẻ nhất thì việc nắm bắt được rõ các quy trình […]