Tag Archives: thủ tục nhập khẩu tủ lạnh

Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh từ nước ngoài về Việt Nam năm 2023 5 (1)

Thủ tục nhập khẩu tủ lạnh từ nước ngoài về Việt Nam năm 2022

Hiện nay trên thị trường, mặt hàng tủ lạnh hầu hết đều được nhập khẩu từ nước ngoài về. Khi nhập khẩu tủ lạnh từ nước ngoài về Việt Nam, việc thực hiện thủ tục nhập khẩu tủ lạnh là điều bắt buộc. Thủ tục này thuộc sự quản lý của Bộ Khoa học và […]